Związkowcy wystosowali petycję, która dotyczy podwyższenia wynagrodzeń, a także zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Istnieje możliwość podpisania online petycji, która dostępna jest na portalu ARiMR petycja. Ma być ona skierowana do ministra rolnictwa, prezesa ARiMR i parlamentarzystów.

Postulaty ARiMR

"Jest owocem wielomiesięcznej pracy w strukturach związku i konsekwencją decyzji podjętych na początku października tego roku przez Komisję Zakładową NSZZ ‘Solidarność’ Pracowników ARiMR. Przeanalizowaliśmy wiele problemów zgłaszanych przez naszych członków oraz pracowników ARiMR, w wyniku dyskusji wybraliśmy 10 najważniejszych postulatów, które nasza organizacja związkowa oraz inne związki działające w ARiMR zgłaszamy od lat" – argumentuje zakładowa "Solidarność" w Agencji.

"Zauważamy, że środki na wynagrodzenia pracowników ARiMR planowane w ustawie budżetowej na 2021 rok pozostają bez zmian, tj. na poziomie roku poprzedniego. Nie stwierdzamy dążenia pracodawcy do wzrostu wynagrodzeń. Nie ma też dialogu ze związkami zawodowymi, który miał doprowadzić m.in. do zminimalizowania różnic płacowych na poszczególnych stanowiskach pracy" - brzmi uzasadnienie dla petycji, będącej sprzeciwem wobec braku realizacji uzgodnień zawartych w porozumieniach kończących spory zbiorowe pomiędzy zakładowymi związkowcami a pracodawcą z 7 marca 2016 r. oraz 8 lutego 2019 r.

Jak można przeczytać - mając na celu m.in. zapewnienie pozytywnej motywacji w obliczu nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą PROW 2021-2027 wraz z systemem płatności bezpośrednich - postawiono postulaty przede wszystkim:

•podwyżki w wysokości 1500 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR
•wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji

"Postulaty płacowe zawarte w petycji to przede wszystkim 1500 zł podwyżki dla każdego pracownika oraz 1500 zł premii kwartalnej, czyli 500 zł miesięcznie. Łączna kwota tych żądań to 2000 zł, co w ocenie naszego związku rekompensuje straty poniesione przez pracowników w okresie tych 15 lat" - tłumaczą związkowcy.

Dodatek funkcyjny dla pracowników ARiMR

Petycja postuluje również o dodatek funkcyjny dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału, wprowadzenie dodatku za pracę w terenie oraz zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach.

Zwrócono również uwagę na potrzebę między innymi wprowadzenia do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego, wprowadzenia zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa i również wprowadzenia ruchomego czasu pracy.