Komisja Europejska zachęca wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych do udziału w badaniu dotyczącym nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Ankieta o nieuczciwych praktykach handlowych – gdzie ją wypełnić?

Ankietę można wypełnić, również w języku polskim, pod adresem: ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey.
Można ją wypełniać do dnia 31 stycznia 2021 roku. Zajmuje to jedynie 10 minut.

Kto powinien wypełnić ankietę?

Ankieta skierowana jest do wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych, szczególnie producentów rolnych, którzy stanowią najsłabsze ogniwo w łańcuchu dostaw i często narażeni są na stosowanie nieuczciwych praktyk przez silniejszych ekonomicznie nabywców.

Ankieta – cel badania

Badanie ma pomóc w zobrazowaniu aktualnej sytuacji przed wdrożeniem nowych przepisów.

17 kwietnia 2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 „W sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych”. Aby dokonać oceny skuteczności środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w kontekście tej dyrektywy, Komisja Europejska będzie przeprowadzała coroczne badania. W ramach tego badania została opracowana ankieta skierowana do dostawców z każdego etapu łańcucha żywnościowego.

Wyniki badania

Po zakończeniu badania wyniki zostaną opublikowane pod adresem: datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.htm. 
Mają one przyczynić się do uzyskania wiedzy na temat nieprawidłowości występujących na rynku oraz skali ich stosowania.

Źródło: MRiRW