Według szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w tym roku ilość zboża w światowym handlu wzrośnie o 12 milionów ton. Jest to równoznaczne z 2 procentowym wzrostem. W sezonie 2020/2021 wolumen zboża w światowym obrocie handlowym przekroczy już 2,2 miliarda ton.

Przy tak ogromnych ilościach wolumenów, coraz bardziej ważną rolę odgrywają narzędzia cyfrowe, które znacznie ułatwiają optymalizację handlu zbożem. W Danii już 40% rolników zarejestrowało się na cyfrowej giełdzie zbożowej Commoditrader, a producenci zbóż, którzy korzystają z platformy uzyskali nawet o 12% lepsze ceny zbytu. Giełda Commoditrader jest już dostępna w Polsce.

Lepsze ceny?

Commoditrader daje producentom i nabywcom o wiele lepszy, ale też i szerszy dostęp do rynku, a co najważniejsze – jest gwarancją uzyskania korzystniejszych cen, co więcej dla obu stron transakcji. 
Duńskie i rumuńskie doświadczenia z giełdą Commoditrader  mówią o uzyskaniu cen nawet o 12 procent wyższych niż średnie ceny rynkowe, które były uzyskane w tamtym czasie przez tradycyjną formę handlu.

Jak to działa?

Użytkownicy mogą sprzedawać i kupować na najbardziej znanych w Polsce platformach do e-handlu: Allegro czy OLX. Kupujący i sprzedający mogą zgłosić swoje zainteresowanie zakupem lub sprzedażą poprzez utworzenie lub wystawianie ofert na licytacje.

Kto może korzystać z cyfrowej giełdy?

Giełda skierowana jest zarówno do rodzinnych gospodarstw, jak i wielkich producentów, oferujących duże partie towarów, ale także pośredników, doradców, młynów czy hodowców, którzy poszukują pasz. 
Użytkownicy giełdy mają możliwość porównywania ofert z całej Polski i zagranicy. Pośrednicy w jednym miejscu mogą znaleźć zarówno oferty osób sprzedających, jak i kupujących zboże. 

Mogą również uzupełniać ogłoszenie o certyfikaty, określać parametry jakości towarów, a także tworzyć określone ceny dla różnych segmentów odbiorców.

Zakup z transportem

Platforma ta ułatwia również kontakt z niezależnym od giełdy dostawcą logistycznym.
Wierzymy, że można uczestniczyć w handlu na uczciwych zasadach i z równym dostępem do informacji – mówi Ida Boesen, współtwórczyni Commoditrader. 

– Przy tworzeniu platformy przyświecała nam chęć zapewnienia producentom zbóż lepszego i szerszego dostępu do rynku. Dzięki naszemu produktowi, rolnicy będą mieli lepszy punkt wyjścia do negocjacji cen, a także lepszy dostęp do różnych rodzajów partnerów: producentów, handlowców, młynów, pośredników. I to wszystko w jednym miejscu – dodaje.

Nowe technologie

Nowe technologie są coraz częściej stosowane w tym sektorze gospodarki. Cyfryzacja handlu żywnością zachodzi na całym świecie.
Transformacja cyfrowa w międzynarodowym handlu spowodowała między innymi obniżenie kosztów oraz połączyła większą liczbę przedsiębiorstw i konsumentów na całym świecie. – wyjaśnia Julie Koch Fahler, współzałożycielka Commoditrader, mająca doświadczenie w branży technologicznej.

– Cyfryzacja zwiększa zakres, skalę i szybkość handlu. Umożliwia dostarczanie produktów i usług większej liczbie odbiorców. Korzystanie z nowych, innowacyjnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych powoduje zwiększenie przewagi konkurencyjnej, ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem, przezwycięża bariery wzrostu. Te zmiany następują także w rolnictwie – dodaje.

Czy aplikacja jest bezpłatna?

Podstawowa wersja jest bezpłatna. Dla wszystkich są dostępne najważniejsze funkcje –możliwość wystawiania nieograniczonej liczby ogłoszeń, składanie nieograniczonej liczby umów, korzystanie z opcji pośrednictwa transportu, rekomendacje, możliwość ubezpieczenia transakcji, zarządzanie transportem, samoobsługowe centrum wsparcia.

Odpłatna wersja platformy dodatkowo oferuje m.in. dostęp do informacji cenowych i rynkowych, dostęp do pełnej bazy użytkowników, ceny kontraktów futures, indywidualne wdrożenie do programu, a także – już w wersji PRO – testy laboratoryjne, czyli badanie jakości zboża dwa razy do roku.

Źródło: agronews.com.pl