W Warszawie miała miejsce kolejna awaria systemu rurociągów transportujących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka, a co za tym idzie do zrzutu nieoczyszczonych ścieków do Wisły. W związku z powyższym, służby ostrzegają między innymi rolników.

"Uwaga! Ostrzegamy wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw - o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody. Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły" - czytamy w komunikacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zagrożenia szkodą lub szkodami w środowisku. Postępowanie  to jest prowadzone na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Warszawa zwróciła się do rządu o budowę mostu pontonowego, dzięki któremu tymczasowo można będzie przesyłać ścieki do Czajki. 

- To przetestowane i szybkie rozwiązanie - komentował Rafał Trzaskowski, prezydent miasta.

Most tego rodzaju został zbudowany przez wojskowych w ubiegłym roku, kiedy doszło do pierwszej awarii, jednak został on  rozebrany po pracach naprawczych. 

Według  informacji służb miejskich, wszystko wskazuje na to, że awaria wystąpiła na starym odcinku, a nie na tym, który był poddany remontowi (liczy ok. 100 m, a cały przesył liczy 10 razy więcej).


Źródło: agropolska.pl