Producenci pasz dla zwierząt hodowlanych – Polmass i Ekoplon – zawarli porozumienia ograniczające konkurencję. Podzielili miedzy sobą dwa rynki,  jednocześnie ograniczając odbiorcom swobodny wybór produktów.

Tomasz Chróstny , prezes UOKiK, nałożył na firmy kary finansowe, które wynoszą w łącznej wysokości ponad 17 mln zł.

Przedsiębiorcy podzielili między sobą rynek, czyli zamiast prowadzić uczciwą rywalizację dokonali porozumienia, w imieniu którego podzielili między siebie terytorium, towary, grupy klientów. Potencjalni odbiorcy utracili w ten sposób możliwość zakupu produktów u wybranych sprzedawców.
Z ustaleń UOKiK wynika, że producenci pasz dla zwierząt – Polmass i Ekoplon, zawarli porozumienie dzielące rynki i nie sprzedawali swoich produktów do klientów drugiego uczestnika zmowy, nawet jeśli potencjalny kontrahent sam się do nich zgłosił. 

Porozumienia dotyczyły dwóch grup produktów paszowych stosowanych przy hodowli bydła – preparatów mlekozastępczych oraz mieszanek mineralno-witaminowych i trwały odpowiednio w latach 2008-2016 oraz 2008-2015.

– Zmowa pomiędzy Polmassem i Ekoplonem spowodowała, że hodowcy bydła czy sprzedawcy pasz nie mieli możliwości swobodnego wyboru produktów. Jeżeli byli wcześniej klientami jednej firmy, nie mogli kupić wyrobów drugiej. W efekcie doszło do zawężenia oferty rynkowej dla rolników i hodowców bydła oraz sprzedawców pasz – mówił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zdobyto wiele dowodów i materiałów, które potwierdzają porozumienie między dwoma przedsiębiorcami.  Z zebranych materiałów wynika, że ustalenia były dokonywane przede wszystkim pocztą elektroniczną. Jako przykład można podać wiadomość jednego z pracowników Polmassu, który potwierdza, że przedsiębiorcy uzgodnili, że nie będą podejmowali współpracy, jeśli zgłosi się do nich kontrahent drugiego uczestnika zmowy: 

- Przy okazji nadmienię że pomimo chęci podjęcia współpracy przez niektóre wyżej wymienione firmy nie złożyłem oferty i nie nawiązałem współpracy bo obligowały mnie zobowiązania partnerskie z Ekoplonem. W wyżej opisanej sytuacji bardzo proszę o zajęcie stanowiska przez firmę Ekoplon.

Porozumienie to  trwało wiele lat, a zasady współpracy ustalano w trakcie regularnych spotkań, zarówno kierownictwa, jak i pracowników obu firm. Przedsiębiorcy wymienili się również listą klientów – była to dla nich informacja z kim nie mogą zawierać umów.

–  Porozumienie trwało wiele lat, przyniosło straty hodowcom i sprzedawcom pasz dla zwierząt. Stąd w decyzji nałożyłem wysokie kary dla przedsiębiorców, w łącznej wysokości ponad 17 mln zł – mówi Prezes Tomasz Chróstny.

Sankcje pieniężne dla poszczególnych przedsiębiorców wyniosły: 12 445 185 zł na Ekoplon i 4 704 596 zł na Polmass.

Prezes UOKiK podejrzewa równie, że to nie wszystko. Możliwy jest również kolejny podział rynku przez Polmass  ze spółką Agro-Netzwerk Polska.
Jednocześnie trwa kolejne postępowanie, w którym Prezes UOKiK podejrzewa podział rynku przez Polmass – w tym przypadku razem ze spółką Agro-Netzwerk Polska.

„Wysokiej kary za zmowę można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy, a także menadżerom uczestniczącym w nielegalnym porozumieniu, szansę zyskania statusu „świadka koronnego”. Pozwala to na uniknięcie kary pieniężnej lub jej obniżenie. Z programu można skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorców i menadżerów zainteresowanych programem łagodzenia kar zapraszamy do kontaktu z urzędem pod numerem telefonu 22 55 60 555, pod którym prawnicy UOKiK odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące wniosków leniency, również anonimowe” – czytamy.

Co więcej, Prezes Urzędu przypomina również, że osoba, która poniosła szkodę na skutek naruszenia prawa konkurencji, ma prawo złożyć do sądu cywilnego pozew przeciwko każdemu z podmiotów, który złamał prawo.


Źródło: UOKIK