Rusza edycja konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy aż 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnictwa.

Jaki jest cel inicjatywy?

Głównym celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. 

– Mamy doskonałe uczelnie rolnicze oraz silne ośrodki badawcze, działające w takich obszarach nauki jak weterynaria, żywność czy ochrona środowiska. To szczególnie istotne, aby wyniki ich prac znalazły praktyczne zastosowanie. Poprzez nową inicjatywę NCBR chcemy wzmocnić transfer wiedzy z nauki do branży rolno-spożywczej – mówi Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jakie są warunki?

Podobnie do dotychczasowych inicjatywa NCBR, warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Co więcej,  projekt musi zostać  zrealizowany w regionie słabiej rozwiniętym, czyli wykluczając województwo mazowieckie. 

Agenda badawcza nowego konkursu NCBR określa sześć głównych obszarów tematycznych, w które wpisywać mają się finansowane projekty, są to:

•Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
•Mechanizacja w rolnictwie;
•Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie;
•Rolnictwo precyzyjne (smart fields);
•Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
•Bioenergia i biomateriały.

Na co można uzyskać wsparcie?

Są to m.in. prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Ile pieniędzy można dostać?

Dla pojedynczego MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln zł, w przypadku dużych firm lub konsorcjów 2 mln zł. 
Jednak maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro. 

Dofinansowanie może wynieść aż do 80% tych kosztów.

W jakim terminie można składać wnioski?

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 roku.


Źródło: agronews.com.pl