Zwiększenie limitu produkcji wyrobów winiarskich z 10 tys. do 100 tys. litrów dla przedsiębiorców, którzy wyrabiają niewielkie ilości win. Projekt ustawy o wyborach winiarskich został skierowany do konsultacji publicznych.

"Projektowana ustawa zwiększa ponadto uproszczenia wymagań w zakresie uzyskania wpisu do rejestru dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dla przedsiębiorców wyrabiających niewielkie ilości win owocowych markowych, miodów pitnych markowych, cydrów markowych, cydrów, perry markowych oraz perry z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie” - napisano w uzasadnieniu projektu na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wspomniano, że zwiększenie limitu na wyrób fermentowanych napojów winiarskich z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa z 10 tysięcy do maksymalnie 100 tysięcy litrów (w zależności od liczby posiadanych hektarów) może pozytywnie wpłynąć na opłacalność produkcji winiarskich napojów alkoholowych.

"Z uwagi na niewielką ilość takich przedsiębiorstw, zmiana ta, przynajmniej w ciągu kilku najbliższych lat nie wpłynie znacząco na wielkość produkcji napojów alkoholowych w Polsce. Uruchamianie takiego rodzaju produkcji, w szczególności w regionach sadowniczych zwiększy atrakcyjność turystyczną takich regionów, w których będą dostępne lokalne cydry, perry oraz wina owocowe markowe. Powyższe, z uwagi na trendy konsumpcji napojów alkoholowych, w przyszłości może przełożyć się na wzrost zainteresowania lokalnymi fermentowanymi napojami winiarskimi" – czytamy w OSR.

Opracowanie projektu ustawy o wyrobach winiarskich jest zadaniem ministerstwa rolnictwa, które wyjaśnia, że zmiana powinna wpłynąć na poprawę przejrzystości przepisów związanych z wyrobem wina i kontrolą producentów.

Projektowana ustawa wprowadza również możliwość certyfikowania winogron, które następnie mogą być używane do wyrobu win odmianowych i win rocznikowych.


Źródło: agropolska.pl