15 państw, w tym Polska, przedłożyła deklarację na temat potrzeby rozwoju uprawy roślin białkowych w UE - poinformował resort rolnictwa. Chodzi tu m.in. o reformę WPR i większe wsparcie dla upraw roślin strączkowych.

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa brał udział w Brukseli w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa (AGRIFISH). Podkreślił, że Polska wielokrotnie wnioskowała o zwiększenie produkcji białka, w tym bez GMO w Europie, dlatego jest jak najbardziej za rozwojem i popiera  wspólne stanowisko przedstawione przez Francję, dotyczące wsparcia produkcji roślin białkowych w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

- Program rozwoju produkcji białek roślinnych stanowi sposób efektywnego podejścia do wielu wyzwań środowiskowych i klimatycznych stojących przed rolnictwem europejskim, wskazanym w strategiach "Od pola do stołu" i "Bioróżnorodności" - mówił Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania.

Ministerstwo poinformowało, że podczas posiedzenia, prezydencja niemiecka przedłożyła do dyskusji dwa ważne tematy WPR - dotyczące zielonej architektury w rolnictwie oraz nowego modelu wdrażania polityki rolnej po 2020 r.
Polska nie neguje zrównoważonego podejścia do produkcji rolnej, lecz  zwraca uwagę, że przy większych ambicjach środowiskowych, należy zapewnić rolnikom odpowiednie wsparcie finansowe.

- Jako działania najefektywniejsze i najistotniejsze dla spełniania wymogów środowiskowych i klimatycznych, uważamy instrumenty drugiego filara: działania środowiskowo-klimatyczne, modernizację gospodarstw i doradztwo. Eko-schematy powinny być jedynie uzupełnieniem działań środowiskowych drugiego filara. Dlatego jesteśmy przeciwni ustalaniu limitu wydatków na eko-schematy w filarze pierwszym - podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Według Jana Krzysztofa Ardanowskiego, taki limit nie jest równoznaczny z gwarancją lepszego ukierunkowania na środowisko. Zwraca uwagę na to, że może za tym iść ryzyko utraty niewykorzystanych środków. Dodatkowo komplikuje to wdrażanie tego instrumentu.

W trakcie posiedzenia AGRIFISH, Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił również uwagę na to, że Polska z zaniepokojeniem przyjęła informację z Komisji Europejskiej, że ta skłania się ku opcji rezygnacji przez UE z możliwości korzystania z kontyngentów taryfowych WTO w dostępie do rynku Wielkiej Brytanii, nawet w scenariuszu braku porozumienia w negocjacjach dwustronnej umowy o wolnym handlu.

Polska podpisała też memorandum o porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Republiki Cypryjskiej. Dokument dotyczy szerokiego zakresu współpracy w obszarach nauki i technologii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi.


Źródło: agropolska.pl