Plaga gryzoni to coraz częstszy problem rolników w całej Polsce.  Daje się on jednak we znaki szczególnie rolnikom zamieszkującym Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Aby zapobiec jej negatywnym skutkom, samorząd rolniczy zwrócił się do resortu rolnictwa z prośbą o pomoc finansową. Przeczytaj, by dowiedzieć się czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyzna rolnikom pieniądze na zwalczanie gryzoni. 

Czy będą dopłaty do ubezpieczeń?

Rolnicy zwrócili się już do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  o wskazanie działań przeciwko pladze gryzoni. 
Rolnikom bardzo zależało na otrzymaniu dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka strat spowodowanych przez działalność gryzoni. 
Resort rolnictwa poinformował, że nie ma w planach uruchomienia wsparcia dla rolników odnośnie do szkodliwej działalności gryzoni. Pomimo tego, aktualnie trwają prace nad zmianami w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w ramach m.in. projektu GOSPOSTRATEG.

Skąd plaga gryzoni?

Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że pladze gryzoni winne są:

•stosowania uproszczeń w uprawie
•pozostawiania na polach słomy i ściernisk przez dłuższy czas
•niewykaszania miedz i rowów
•małej populacji ich naturalnych wrogów

Kiedy wykonać zabiegi przeciwko gryzoniom?

W tym przypadku niezwykle ważna jest znajomość migracji sezonowych. Wiosną gryzonie najliczniej występują na miedzach, łąkach, na brzegach lasów i w zaroślach, a także częściowo na oziminach.

Jak zwalczać gryzonie?

Ważne jest systematyczne lustrowanie plantacji, które umożliwia efektywnie zwalczyć gryzonie w optymalnym dla rolnika terminie. 
Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy unijne przewidują stosowanie przede wszystkim integrowanej ochrony roślin. Jedną z nich jest metoda czynnych nor, która polega na zastosowaniu zabiegu zwalczającego, jeśli 3 nory na 100 m2  są zamieszkałe przez gryzonie.
Drugą z metod polega na podłożeniu pułapek z założonymi przynętami. Jeśli działanie to ma być skuteczne - należy je rozłożyć w ilości 25 pułapek na 1 ha. 

Zanim zdecydujesz się na jedną z metod, musisz wiedzieć, że przy wyborze integrowanej ochronie roślin należy również uwzględnić monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości.

Skutecznym środkiem do ograniczania populacji gryzoni jest ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB oraz Ratron GL. Należy jednak podkreślić, że ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo

Podejmując się działań walki z gryzoniami, należy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Warto odpowiednio przygotować stanowisko do pracy i dokładnie zapoznać się z zasadami zastosowania danego produktu. Zasady bezpiecznego stosowania danego środka ochrony roślin określa jego etykieta, odnosząca się między innymi do dozwolonej dawki środka oraz upraw, w jakich może być stosowany. 

Pamiętaj, by przed każdym ich użyciem zastosować się do zaleceń zamieszczonych w etykiecie danego środka. Przedstawione powyżej przepisy określają również sposób postępowania ze środkami ochrony roślin w trakcie ich stosowania. Główną zasadą jest tu obowiązek wykonywania zabiegów ochrony roślin przy zastosowaniu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu oraz w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Źródło: agrofakt.pl