COBORU opracował warte zasiania w tym roku odmiany grochu dla całego kraju. Na listach w 2021 roku znalazło się na 15 odmian ogólnoużytkowych i 3 pastewne grochu siewnego.

Z odmian ogólnoużytkowych szczególnie polecane są odmiany: Astronaute (w całym kraju), Batuta (w 15 województwach), Tarchalska (w 14) i Mandaryn (w 12). 

Z odmian pastewnych najczęściej polecane są odmiany Hubal i Turnia (w 7 województwach). Tylko Hubal jest odmianą liściastą, a pozostałe wąskolistne.

Najwięcej odmian grochu zaleca się do uprawy w województwach: śląskim (10), kujawsko-pomorskim, podlaskim i zachodniopomorskim (po 9). Najmniej odmian, bo tylko 4, zaleca się w województwie małopolskim. 

Zalecane odmiany ogólnoużytkowe:

•woj. dolnośląskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Spot;  
•woj. kujawsko-pomorskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Spot, Arwena, Olimp;
•woj. lubelskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Spot, Arwena, Tytus;
•woj. lubuskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Spot;
•woj. łódzkie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Arwena;
•woj. małopolskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mecenas;
•woj. mazowieckie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Spot,  
•woj. opolskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Arwena, Olimp, Mecenas;
•woj. podkarpackie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Mecenas;
•woj. podlaskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Spot, Arwena, Nemo, Grot*;
•woj. pomorskie: Astronaute, Spot, Olimp, Nemo, Tytus, Rivoli;
•woj. śląskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Arwena, Mecenas, Grot*, Prosper*;
•woj. świętokrzyskie: Astronaute, Batuta, Mandaryn, Olimp, Tytus;
•woj. warmińsko-mazurskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Mandaryn, Spot, Nemo;  
•woj. wielkopolskie: Astronaute, Batuta, Tarchalska, Spot, Olimp;
•woj. zachodniopomorskie: Batuta, Tarchalska, Arwena, Olimp, Nemo, Kazek*, Mentor.Zalecane odmiany pastewne:

•woj. dolnośląskie: Turnia;
•woj. kujawsko-pomorskie: Hubal, Turnia;
•woj. lubuskie: Hubal;
•woj. łódzkie: Milwa;
•woj. podlaskie: Hubal;
•woj. pomorskie: Turnia;
•woj. śląskie: Hubal, Turnia;
•woj. warmińsko-mazurskie: Hubal, Turnia;
•woj. wielkopolskie: Hubal, Turnia;
•woj. zachodniopomorskie: Hubal, Turnia.


*odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO z 2020 r.

Źródło: COBORU 2021.