Komisja Europejska wprowadziła przepisy, które być może pomogą w zminimalizowaniu skutki epidemii koronawirusa. Dotyczą one przede wszystkim  zrównoważenia sytuacji podażowo-popytowej w sektorze ziemniaków, kwiatów ciętych, ale również mleka i jego przetworów. 

Poprawienie sytuacji w trzech sektorach

Na mocy rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej rolnicy, zrzeszenia rolników, związki takich zrzeszeń, a także organizacje producentów będą mieć możliwość zawierania dobrowolnych porozumień i wydawania wspólnych decyzji dotyczących sektorów:

ziemniaków
żywych roślin i kwiatów
mleka i przetworów mlecznych

Czego mogą dotyczyć porozumienia i wspólne decyzje?

W sektorze ziemniaków mogą obejmować:

wycofanie z rynku (zniszczenie)
bezpłatną dystrybucję np. do banków żywności
przetwarzanie do innych celów np. na paszę dla zwierząt
dłuższe przechowywanie
promocję konsumpcji produktów przetworzonych z ziemniaków
okresowe wspólne planowanie produkcji, wraz z dopasowaniem do umów kontraktacji

Na jak długo mogą być zawierane wspólne decyzje i porozumienia?

Mogą być zawierane tymczasowo, na okres 6 miesięcy, licząc od 5 maja br.

Co z formalnościami?

Producenci rolni, którzy zawrą między sobą porozumienie, bądź wydadzą wspólną decyzje będą  zobowiązania do  poinformowania ARiMR o swoich zamiarach. Dodatkowo, nie później niż 25 dni od od zakończenia okresu 6 miesięcy musza oni przekazać do Agencji informację o wielkości produkcji faktycznie objętej porozumieniami lub decyzjami. Powiadomienia te, wraz z porozumieniami bądź decyzjami, muszą złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do prezesa ARiMR.  W kolejnym etapie będą one podlegać ocenie, czy nie zakłócają funkcjonowania rynku wewnętrznego, a ich celem jest wyłącznie ustabilizowanie danego sektora.

Izabela Nestioruk

Źródło: agrofakt.pl