Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzegają przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Posadzenie materiału siewnego nieznanego pochodzenia może skutkować wprowadzeniem do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania. Na przykład przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Choroba ta bardzo łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co jest ogromnym zagrożeniem fitosanitarnym. 

Materiał siewny niewiadomego pochodzenia - konsekwencje

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:

•ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie;

•straty jakościowe i ilościowe plonu;

•decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu;

•brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Podejrzany materiał siewny – co robić?

Inspektorzy WIORIN proszą o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach.

W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń należy zgłosić to do WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną – adres email  wi-lodz@piorin.gov.pl.Źródło: WIORIN Łódź