GIS alarmuje, by mieć się na baczności i uważać na sfałszowane produkty lecznicze.

Sfałszowany produkt leczniczy – co to jest?

Sfałszowanym produktem leczniczym jest produkt leczniczy, z wyłączeniem produktu leczniczego z niezamierzoną wadą jakościową, który został fałszywie przedstawiony w zakresie:

  • tożsamości produktu, w tym jego opakowania, etykiety, nazwy lub składu w odniesieniu do jakichkolwiek składników, w tym substancji pomocniczych, oraz mocy tych składników
  • jego pochodzenia, w tym jego wytwórcy, kraju wytworzenia, kraju pochodzenia lub podmiotu odpowiedzialnego
  • jego historii, w tym danych i dokumentów dotyczących wykorzystanych kanałów dystrybucji

Sfałszowane leki – różnice

Sfałszowane produkty lecznicze różnią się przede wszystkim zawartością i nie spełniają wymagań jakościowych. 

Najczęściej zawierają składniki gorszej jakości, nieodpowiednie ich proporcje, zanieczyszczenia lub inne niedopuszczone substancje czynne o nieznanym mechanizmie stosowania, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia. 

Co więcej, jak wskazują wyniki badań laboratoryjnych, wielokrotnie miały miejsce sytuacje, gdy deklarowany przez wytwórcę skład produktu sfałszowanego całkowicie odbiegał od potwierdzonego analizami składu faktycznego takiego preparatu.

Zakup leków przez Internet

Według ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nawet 1% leków wprowadzanych do obrotu w krajach rozwiniętych może być fałszowanych. Oszacowano, że leki sfałszowane dostępne za pośrednictwem Internetu stanowią około 50% oferowanych produktów. W skali globalnej liczba leków podrobionych może stanowić około 10% światowego rynku leków, podczas gdy w niektórych krajach rozwijających się może ona stanowić powyżej 30% leków dostępnych w sprzedaży. 

WHO alarmuje, że fałszowanie leków nasila się z roku na rok.

W Polsce do zakupu produktów leczniczych sfałszowanych najczęściej dochodzić może za pośrednictwem sklepów internetowych, serwisów aukcyjnych, forów dyskusyjnych oraz wiadomości e-mail o treści reklamowej. 

Należy również uważać na zakupy stacjonarne. Wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych sfałszowanych może również dotyczyć sklepów zielarskich, punktów medycyny orientalnej, targowisk i bazarów.

Produkty lecznicze weterynaryjne

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że w obrocie mają prawo znajdować się wyłącznie produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rejestr wszystkich dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  http://urpl.gov.pl/pl oraz na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia: https://cez.gov.pl/interoperacyjnosc/dane-z-rejestrow-medycznych/  

Podejrzenie sfałszowanych leków – co robić?

Każdy fakt wystąpienia podejrzenia nielegalnego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wszelkie informacje na temat podejrzenia pozostawania w obrocie sfałszowanych czy niezarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych należy zgłosić odpowiedniemu organowi - Inspekcji Weterynaryjnej. 

Warto wiedzieć, że wprowadzanie do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych lub niezarejestrowanych produktów, którym przypisywane są właściwości lecznicze, jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.


Źródło: GIS