Fundacja Santa Herba organizuje szkolenie online – “Wprowadzenie do upraw konopnych” (outdoor). Szkolenie odbędzie się 5 lipca 2020 roku , w godzinach 11:00-15:00. Spotkanie odbędzie się w bezpiecznej formie online, która nie wymaga narażania się na kontakt z innymi.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim  do każdego, kto jest zainteresowany uprawą konopną, do  przyszłych plantatorów, którzy chcą dobrze zaplanować, umiejętnie wdrożyć i sfinalizować cały proces wytwórczy od ziarenka do wysokiej jakości surowca.
Jakie korzyści przyniesie szkolenie?

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, każdy uczestnik będzie mógł zdobyć usystematyzowaną, praktyczną wiedzę o konopiach włóknistych oraz poznać główne elementy w uprawie konopi siewnych, które odpowiadają za najwyższą jakość surowca. Po szkoleniu będziesz również potrafił sprawnie zaplanować i przeprowadzić cały proces uprawy od siewu po zbiory z korzyścią dla siebie, najbliższych i matki natury.

Jakie zagadnienia porusza szkolenie?

● zdefiniowanie drogi konopnej
● wybór nasion do siewu
● przygotowanie gleby
● główne czynniki warunkujące dobre i bezpieczne plony
● przeciwdziałanie zmiennym warunkom pogody
● odpowiednie zabiegi agrotechniczne po zbiorach
● ekologia jako podstawa upraw konopnych
● holistyczne podejście do konopi

Szkolenie spełnia szereg wymagań i jest certyfikowane. Uczestnicy, po  ukończeniu szkolenia,  otrzymają certyfikat potwierdzający jego ukończenie. 

Szkolenie poprowadzi wieloletni plantator, przetwórca, producent i konopny aktywista Mariusz Żak – Konopny Rzemieślnik. Motto Mariusza
brzmi: “Konopie zobowiązują!”. Opowie on o tym na pierwszym tego typu szkoleniu online w Polsce.


Źródło: agronews.com.pl