IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich 2477 gmin Polski. Co więcej, w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Od  1 sierpnia do 30 września 2020 roku (czternasty okres raportowania) średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -10 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu aż o 72 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 VII – 20 IX). Z kolei w odniesieniu do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 90 mm.

Największy deficyt wody

Największy deficyt wody od -120 do -139 mm notowano na terenach  Gór Świętokrzyskich oraz na Pojezierzach Poznańskim i Ińskim. Duży niedobór wody, czyli od -120 do -129 mm, wystąpił na Pobrzeżu Kaszubskim, Mierzei Helskiej, Pojezierzu Starogardzkim oraz Mrągowskim.
Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody wynoszący od -50 do -119 mm. Z kolei na terenach podgórskich wartości KBW były wysokie, miejscami nawet przekraczające 100 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski na terenie województw:

•świętokrzyskiego
•wielkopolskiego

Na jakich uprawach odnotowano suszę?

Największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw rzepaku rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 3 gminach Polski (0,12% gmin kraju). W odniesieniu do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 697 gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach, czyli o 30,97 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.