Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę dotyczącą jakości handlowej świeżych owoców, warzyw i piwa. Kontrola została przeprowadzona w I kwartale 2020 roku, teraz podano jej wyniki. 

W tym okresie pod uwagę wzięto aż 78 podmiotów, które działają na początkowych etapach łańcucha dystrybucji owoców i warzyw.
Kontroli poddano 501 partii. Były to głównie krajowe jabłka i warzywa korzeniowe, a także  gatunki owoców cytrusowych, kiwi, papryki i pomidorów, które pochodzą z innych krajów.

"Wymagań określonych w normach handlowych nie spełniały 3 partie (0,6 proc.). Niezgodności dotyczyły wielkości i deklarowanej klasy jakości, uszkodzeń i wad, nadmiernego zawilgocenia oraz objawów pleśni" - podaje IJHAR-S.

W wyniku tego zakwestionowano oznakowanie 65 partii. W przypadku 28 partii wykazano nieprawidłowości w dokumentach towarzyszących. W kontrolowanych partiach warzyw i owoców zakwestionowano przede wszystkim całkowity brak oznakowania.

Przez pierwsze 3 miesiące bieżącego roku Inspekcja sprawdziła 46 producentów piwa, jednak w  zakresie cech organoleptycznych w żadnej ze sprawdzanych 32 partii nie stwierdzono nieprawidłowości.

"Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 79 partiach, z czego 12 zakwestionowano (15,2 proc.). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu, ekstraktu brzeczki podstawowej i dwutlenku węgla" - informuje IJHAR-S.

Kontrolerzy przyjrzeli się również oznakowaniu piwa, co zweryfikowano w przypadku 88 partii, z czego w 35 były jakieś nieprawidłowości (39,8 proc.).

Portal agropolska.pl pisze, że dotyczyły one m.in.:

•niewłaściwego nazewnictwa wyrobu gotowego (np. użycie określenia „świeże” dla piwa pasteryzowanego lub "pasteryzowane" dla piwa niepoddanego pasteryzacji) oraz jego składników (np. podanie nazwy słodu bez odniesienia do nazwy składnika alergennego)
•braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców
•użycia sformułowań "tradycyjne piwo", "tradycyjna receptura" czy "produkt naturalny" przy stosowaniu dodatków i przetworzonych surowców
•podania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości/terminie przydatności do spożycia, warunkach przechowywania i ilości nominalnej
•użycia zbyt małej czcionki


Źródło: agropolska.pl