Postanowienie silosu od zawsze wymagało pozwolenia na budowę. Przepis ten dotyczył również silosów paszowych i zbożowych, które rolnicy chcieli postawić pojedynczo. Niejednokrotnie było to dla rolników problematyczne, szczególnie dla tych, którzy posiadali niewielkie gospodarstwa rolne. Przeczytaj, czy coś się zmieniło!

Przepisy

11 września 2019 roku pojawiła się bardzo istotna zmiana dla rolników w prawie budowlanym, która uregulowała sprawę budowania silosów. Ustawa, a dokładniej art. 29, określa obiekty niewymagające pozwolenia na budowę, uwzględnione są tam również silosy.

Okazuje się, że można postawić silos bez pozwolenia, jednak w pewnych określonych warunkach. Przepis stawiania silosów bez pozwolenia dotyczy naziemnych silosów na produkty sypkie. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone zwolnienie obowiązuje jedynie w przypadkach, kiedy silosy mają pojemność nie większą niż 30 metrów sześciennych oraz wysokość, która nie przekracza 7 metrów. W takim przypadku budowa silosów o wskazanych parametrach wymaga tylko i wyłącznie zgłoszenia ich budowy do odpowiednich urzędów. 

Jak widać, silosy bez pozwolenia mają pewne konkretne ograniczenia dotyczące tego jakie powinny mieć parametry i gdzie powinny być ulokowane, których powinno się przestrzegać.  Wyjątkiem jest sytuacja, w której budowa będzie realizowana przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz na takowych obszarach. Warto mieć na uwadze , że budowa zbiorników o większych gabarytach niż przewiduje opisana wyżej ustawa, wymaga  otrzymania pozwolenia na budowę, sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania wszelkich potrzebnych zgód na rozpoczęcie budowy.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że powyżej wymienione przepisy dotyczą tylko i wyłącznie pojedynczych silosów. 

W momencie, gdy rolnicy chcieliby połączyć silosy z innym obiektem lub stworzyć tak zwaną baterię, czyli wybudować silosy jeden przy drugim, to  wówczas obowiązuje rolników uzyskanie pozwolenia na budowę.  Wtedy nie jest istotne,  czy ich parametry objętościowe mieszczą się w ramach wyznaczonych przez ustawę. 

Istotną rolę odgrywa to, że jeśli przy składaniu zgłoszenia wszystko jest w porządku i nie wymaga żadnej poprawy, to nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi z urzędu czy gminy. Pismo z urzędu lub gminy rolnik może dostać tylko w przypadku jakichkolwiek braków lub uwag do przedstawionej przez niego dokumentacji, czyli tylko wtedy gdy będzie musiał dokonać poprawek w złożonych przez siebie dokumentach lub uzupełnić dokumentację.

Takie zgłoszenie należy złożyć 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy. Od razu po upływie tego okresu można rozpocząć realizację planu. Natomiast jeżeli musimy uzyskać pozwolenie na budowę, wówczas maksymalny czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 65 dni, a po otrzymaniu decyzji musimy jeszcze odczekać 14 dni na uprawomocnienie się dokumentu. 

Warto wiedzieć, że niezależnie od wielkości silosu,  niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego podłoża pod jego montaż. Można do tego wykorzystać stopy lub płytę. W przypadku mniejszych  silosów zdecydowanie warto zastanowić się nad rozwiązaniem dogodniejszym dla nas, jednak konstrukcja silosów o większych wymiarach wymaga już wyłącznie użycia płyty. 

Fundament to jeden z najważniejszych elementów! Zapewnia bezawaryjne, a przede wszystkim bezpieczne użytkowania silosu.


Źródło: portalrolniczy.info