Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przedstawił nowy raport dotyczący występowania suszy rolniczej.  Z kolejnego raportu wynika, że w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 roku suszę rolniczą stwierdzono w 10 województwach, w tym nadal w Wielkopolsce.

Susza dotyczy dziesięciu województw:

•Zachodniopomorskiego,
•Wielkopolskiego,
•Lubuskiego,
•Dolnośląskiego,
•Pomorskiego,
•Łódzkiego,
•Warmińsko-mazurskiego,
•Podlaskiego,
•Podkarpackiego,
•Kujawsko-pomorskiego.

Nie jest niespodzianką, że największym deficytem wody oznacza się ciągle bez zmian teren Pobrzeża Szczecińskiego – deficyt na tym obszarze wynosi od -160 do -199 mm. Deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (21 V – 20 VII) zwiększył się o 10 mm. Duże niedobory wody (od -120 do -159 mm) nadal występują w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego.

Susza rolnicza, którą ujęto w  aktualnym raporcie, dotyczy aż 12 upraw, do których zalicza się:

•Kukurydzę na ziarno,
•Kukurydzę na kiszonkę,
•Krzewy owocowe,
•Rośliny strączkowe,
•Warzywa gruntowe,
•Zboża jare,
•Tytoń,
•Zboża ozime,
•Truskawki,
•Chmiel,
•Ziemniaki,
•Drzewa owocowe.

Susza krzewów owocowych

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach krzewów owocowych. Odnotowano ją w 198 gminach Polski, z czego 73 gminy dotyczą województwa Wielkopolskiego. Zasięg suszy w stosunku do poprzedniego okresu zmniejszył się w uprawach zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek.

Susza na uprawach kukurydzy

Suszę uprawach kukurydzy  odnotowano w 295 gminach w Polsce (11,91% wszystkich gmin w kraju). Biorąc pod uwagę poprzedni okres raportowania,  liczba ta wzrosła o 175 gmin, tj. o 7,07 punktu procentowego więcej niż w poprzednim okresie raportowania. 
Zagrożenie suszą rolniczą w przestawionym okresie wystąpiło także wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. W województwie wielkopolskim zagrożenie to wyglądało tak samo, jak w przypadku upraw kukurydzy na ziarno.


Źródło: agronews.com.pl