Grypa ptaków  pojawiła się na terenie powiatu inowrocławskiego (województwo kujawsko-pomorskie). W związku z tym, zostały wprowadzone zakazy i nakazy, których przestrzegania pilnuje policja. Stróże prawa współpracują też z PIORiN.

19 stycznia tamtejszy wojewoda wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. Między innymi, na terenie powiatu inowrocławskiego zostały wprowadzone obostrzenia. Tamtejsi dzielnicowi odwiedzili targowiska w gminie Kruszwica.

- Sprawdzali, czy handlujący stosują się do zakazu sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych. Nie było w tym zakresie zastrzeżeń. Policjanci zwracali także uwagę na to, czy w związku z pandemią koronawirusa przestrzegany jest wymóg zakrywania ust i nosa. Tutaj również nie było przypadków naruszeń przepisów - poinformowała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (województwo małopolskie) policjanci wraz z inspektorami PIORIN sprawdzali przewożone tirami towary, zwłaszcza pod kątem zaświadczeń wydanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, które mają wykluczyć występowanie bakterii w produktach.

Kontroli poddane zostały również paszporty roślin oraz ich oznakowanie.

Przy okazji wspólnych kontroli sprawdzano także stan trzeźwości kierowców, posiadane uprawnienia, stan techniczny pojazdów oraz respektowanie zapisów kodeksu drogowego i innych aktów prawnych regulujących pracę zawodowych kierowców.Źródło: agropolska.pl