Pandemia wiąże się z wieloma zmianami w niemal każdym sektorze gospodarki i dziedzinie naszego życia. Nowe przepisy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. uniemożliwią przeprowadzenie sprawności technicznej opryskiwaczy w gospodarstwie rolnym (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Dz.U.2016 poz. 924 tekst jedn.).

Przegląd opryskiwaczy na nowych zasadach

Do tej pory diagnosta przeprowadzał atestację opryskiwacza na terenie gospodarstwa rolnego, sprawdzając między innymi natężenie przepływu z dysz roboczych. 

Wraz z nowym rokiem i zmianami, które za nim idą , metoda ta nie będzie już dostępna. Będzie możliwość badania opryskiwaczy polowych  tylko przy pomocy ręcznych lub elektronicznych stołów rowkowych. Badanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin będą mogły być przeprowadzane tylko w pomieszczeniach, z utwardzonym podłożem, zapewniając optymalne warunki do atestacji. 

Brak odpowiednich pomieszczeń technicznych w gospodarstwie wiąże się z uniemożliwieniem przeprowadzenia przeglądu opryskiwaczy. Wówczas rolnicy będą zobowiązani do transportowania sprzętu do stacji diagnostycznych, które znajdują się najczęściej w miastach powiatowych.
Warto zwrócić uwagę na to, że przejazd zwiększonej liczby ciągników z opryskiwaczami szczególnie na drogach krajowych, może być przyczyną spowalniania ruchu innych pojazdów.

Odstępstwa od ustawy

W czasie epidemii dopuszczalne jest używanie do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który nie posiada aktualnych badań okresowych potwierdzających jego sprawność techniczną, jeżeli:

  • sprzęt ten przed ogłoszeniem tych stanów został poddany okresowym badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej,
  • pierwsze badanie w celu potwierdzenia sprawności technicznej tego sprzętu powinno zostać przeprowadzone w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.


Źródło: WIR