Produkcją ziemniaka w Polsce zajmuje się sporo rolników, a dokładniej niemalże 300 tysięcy gospodarstw! Głównym celem projektu ZIEMNIAK POLSKI jest wspieranie rolników w zakresie prowadzonej przez nich działalności produkcyjnej.

Projekt ZIEMNIAK POLSKI dąży do pełnej integracji, ale też współdziałania specjalistów zajmujących się ziemniakiem od etapu hodowli poprzez badania naukowe, wsparcie merytoryczne, regulacje prawne oraz funkcjonowanie rynków.

Strona ZIEMNIAK POLSKI (programdlaziemniaka.pl) , powstała w wuniku współpracy świata nauki i gospodarki. Celem prowadzonych działań  jest konsolidacja wielu środowisk mających znaczenie dla rozwoju branży ziemniaczanej w Polsce. 

Projekt ten wspierany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizujące „Program dla Polskiego Ziemniaka”. Za koordynację współpracy, w tym prowadzenie strony WWW, odpowiada Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. Jest to spółka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

W ramach projektu współpracują (stan na 5.08.2020 r.):

•Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Departament Klimatu i Środowiska oraz Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji.
•Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. (koordynator projektu).
•Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie – Oddział w Boninie.
•Hodowla Ziemniaka Zamarte – Grupa IHAR.
•Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu – Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów.
•Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
•Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
•Polska Federacja Ziemniaka  – Partner społeczny projektu.

Strona ZIEMNIAK POLSKI Program dla ziemniaka podzielona jest na poszczególne działy.  Za każdy z działów odpowiada koordynator, z którym można nawiązać bezpośredni kontakt za pośrednictwem strony (programdlaziemniaka.pl). 

W ramach aktualności poszczególnych działów zainteresowani mają możliwość śledzenia tego,  co dzieje się w danym obszarze. Zespół koordynatorów współpracuje ze sobą, wykorzystując do tego platformę do komunikacji online. Wspólnie określają najważniejsze cele, zadania i ustalają harmonogramy działań.

Za dział PROGRAM DLA POLSKIEGO ZIEMNIAKA odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za dział NAUKA – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie – Oddział w Boninie, HODOWLA – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka, GOSPODARKA – jest to dział współtworzony we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, za dział O ZIEMNIAKACH – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka we współpracy z Hodowlą Ziemniaka Zamarte, OCHRONA ZIEMNIAKA – Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu wraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie – Oddziałem w Boninie , AGROCHEMIA – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.

W dziale WSPÓŁPRACA, koordynowanym przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka, znajdują się również  informacje dotyczące szkoleń oraz zaproszenia do współpracy adresowane do poszczególnych grup interesariuszy: środowiska akademickiego, organizacji branżowych, rolników, przedsiębiorców, pracowników administracji, w szczególności doradców rolniczych. W ramach tego działu będą również publikowane informacje o podmiotach, które przystąpiły do projektu.

Źródło: MRiRW