Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS) przekonuje, że wprowadzenie nowych podatków w dobie szerzącego się koronawirusa pogrąży branżę spirytusową. Obecna sytuacja nie jest stabilna, a pojawiają się dalsze prognozy, według których sytuacja raczej nie polepszy się w najbliższym czasie. 

Przedstawiciele Polskiego Przemysłu Spirytusowego zwracają uwagę na przyjętą 24 lipca przez Sejm Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, która zmienia datę wejścia w życie ustawy dotyczącą prozdrowotnych wyborów konsumentów - nazywanej cukrową - na 1 stycznia 2021 r.

"Ustawa cukrowa wprowadza nowy podatek od sprzedaży słodkich napojów oraz napojów alkoholowych w małych pojemnościach poniżej 300 ml. Kuriozalną sprawą jest jednak sposób procedowania obu ustaw. Ustawa cukrowa miała wejść w życie 1 lipca br., jednak Senat ją odrzucił. Miała wrócić pod obrady Sejmu w połowie kwietnia br., jednak z powodu prac legislacyjnych związanych z pandemią koronawirusa posłowie się nią wtedy nie zajęli. Oznacza to, że nowelizowane są przepisy, które nie istnieją" – podaje ZPPPS.

"Wprowadzenie opłaty wpłynie na zwiększenie popytu na rynku piwa, którego nowe opłaty praktycznie nie będą dotyczyć, a które już dziś odpowiada za większość spożywanego alkoholu, tj. 57,9 proc. w przeliczeniu na 100 proc. alkohol. Napoje spirytusowe cechują się względnie wysoką elastycznością cenową popytu, oznacza to, że przy podniesieniu ceny mocnych alkoholi w małych opakowaniach, konsumenci będą kupować dużo tańsze piwo" – komentuje sytuację Związek.

Według danych  Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu 2020 roku produkcja wódki spadła aż o 10,9 procent wobec takiego samego okresu 2019 roku. Zmniejszyła się również sprzedaż małych pojemności (do 300 ml), porównując okres styczeń-maj 2020 do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

ZPPPS alarmuje, że powyżej wspomniane, ale też prognozowane spadki sprzedaży napojów spirytusowych wpłyną na zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu akcyzy. Zwłaszcza, że napoje spirytusowe są znacznie wyżej opodatkowane od innych trunków.

"Tym samym wprowadzenie tej opłaty nie doprowadzi do spadku konsumpcji napojów alkoholowych, a jedynie do zmiany struktury spożycia, ze stratą dla budżetu państwa. Co więcej, z samego uzasadnienia ustawy nie wynika, dlaczego spadek sprzedaży alkoholi w opakowaniach poniżej 300 ml miałby przyczynić się do zrealizowania prozdrowotnych założeń tej ustawy. Na poparcie tej tezy nie przytoczono żadnych badań ani innych dowodów" - argumentuje ZPPPS.

Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Polskich Przemysłu Spirytusowego (ZPPPS)  podkreślają, że uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w czasie epidemii COVID-19 całkowicie zmieniły oblicze polskiej gospodarki.

Pojawiają się przewidywania, że w obecnej sytuacji, każde dodatkowe obciążenie tego sektora może doprowadzić do zachwiania lub całkowitego załamania rynku. Dlatego apelują o odrzucenie wspomnianej ustawy przez Sejm i niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych, w czasie kiedy przedsiębiorstwa borykają się ze skutkami epidemii koronawirusa.

W  obliczu pandemii koronawirusa postulatem Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) jest umożliwienie sprzedaży wyrobów spirytusowych za pośrednictwem internetu czy niewprowadzanie nowych podatków i opłat.Źródło: agropolska.pl