Grzegorz Puda, minister rolnictwa uczestniczył w 32. Sesji Regionalnej Konferencji FAO dla Europy. Podczas swojego wystąpienia zadeklarował wolę aktywnego uczestnictwa Polski w dyskusji na temat transformacji systemów żywnościowych.

Ministerstwo podało do informacji, że sesja odbywa się w zdalnie – w formacie wirtualnym, a jej tematem są zrównoważone systemy żywnościowe i zdrowe odżywianie w Europie i Azji Centralnej. Spotkania trwały do 4 listopada.

"W swoim wystąpieniu minister Grzegorz Puda podkreślił potrzebę dalszych postępów w realizacji celów społeczności międzynarodowej w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym eliminacji głodu i niedożywienia, również w kontekście skutków pandemii COVID-19. Szef polskiego resortu rolnictwa przedstawił przykłady naszych działań, przede wszystkim dotyczących promocji zdrowych nawyków żywieniowych i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Zadeklarował również wolę aktywnego uczestnictwa Polski w dyskusji na temat transformacji systemów żywnościowych, bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, zdrowia publicznego, zdrowego żywienia i zrównoważonego rolnictwa" - podało w komunikacie MRiRW.

Warto przymnie, że regionalne konferencje FAO są zwoływane co dwa lata i gromadzą wszystkich członków FAO z danego regionu (w przypadku Europy i Azji Środkowej - 53 kraje i UE), obserwatorów z organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych.

Konferencje regionalne FAO służą wymianie informacji i ustaleniu priorytetów regionalnych prac FAO. Temat ostatniej  sesji jest bezpośrednio powiązany z planowanym w 2021 r. Szczytem Systemów Żywnościowych ONZ.
Źródło: agropolska.pl