Lato to okres, w którym najczęściej dochodzi do zachorowań na bąblowicę. To czas, w którym z przyjemnością sięgamy po leśne owoce. Należy jednak pamiętać, że możemy zarazić się ciężką chorobą. Sprawdź, co zrobić, by uniknąć bąblowicy.

Bąblowica jest chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi. Powodowana jest  przez larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych psów i lisów. 

Do organizmu człowieka mogą dostać się poprzez:

•bliski kontakt z tymi zwierzętami
•przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk
•spożycie skażonej jajami żywności lub wody

Jak może dojść do zakażenia?

•gdy nie będą przestrzegane zasady higien
•poprzez bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami
•spożywanie niedogotowanej, niemytej żywności (np. warzyw, owoców leśnych)

Jakie są objawy?

Objawy ściśle związane są z lokalizacją cysty, najczęściej umiejscawiają się w:

•wątrobie
•płucach
•nerkach
•śledzionie
•ośrodkowym układzie nerwowym
•kościach

Mogą one przebywać w narządach kilka lat po zjedzeniu pasożyta. Powiększanie się cyst, powoduje ucisk na tkanki i narządy. Cysty w płucach doprowadzają do zmian przypominających nowotwór, gdy nie będą leczone – grożą śmiercią.


Jak ją zdiagnozować?

Bąblowica jest trudna do zdiagnozowania bo długo jest bezobjawowa. Chirurgiczne usunięcie torbieli bąblowcowej z otaczającą tkanką daje możliwość całkowitego wyleczenia.

Profilaktyka

•zachowywać zasady higieny podczas i po pracy w polu, ogrodzie, lesie
•pamiętać o myciu rąk po kontakcie ze zwierzętami
•myć lub poddawać obróbce termicznej owoce leśne
•chronić posesję przed lisami poprzez ogradzanie domostw i zabezpieczanie śmietników, które jako źródło resztek jedzenia wabią dzikie zwierzęta
•prowadzić regularne zabiegi odro­baczania zwierząt domowych preparatami działającymi na tasiemce


Źródło: agronews.com.pl