Polski Związek Producentów Roślin Rolniczych wystosował apel do firm, które oferują środki ochrony roślin, o to, by ci pospieszyli się z poszukiwaniem, a jednocześnie oferowaniem nowatorskich, ale bezpiecznych rozwiązań dla branży rolniczej. 

Od kilku lat trwa zmniejszanie liczby dostępnych na rynku substancji czynnych, z których mogą korzystać rolnicy, by chronić swoje rośliny. Szczególnie utrudnia to rolnikom pracę, ponieważ ze względu na bardzo odczuwalne zmiany klimatu, rośliny nie są już tak odporne i wymagają odpowiedniego wsparcia chemicznego. Co więcej, wiele gatunków roślin uodparnia się na oferowane  na rynku towary. 

Polski Związek Producentów Roślin Rolniczych wiele razy zwracał uwagę na tę sytuację, zwłaszcza w kontekście braku oferty zamienników wycofywanych środków ochrony roślin.

 “Podkreślaliśmy również, że proces dopuszczania do stosowania nowych substancji jest zbyt długi (może trwać nawet dekadę), skomplikowany i nie gwarantujący zwrotu poniesionych nakładów, by zachęcał producentów do podejmowania takich rejestracji” – czytamy w komunikacie. 

Na grudniowej videokonferencji resortu rolnictwa z branżowymi organizacjami rolniczymi oraz podmiotami składającymi wnioski o wydawanie zezwoleń dla środków ochrony roślin, po omówieniu aktualnej sytuacji w obszarze ochrony roślin, w tym także w kontekście nowych wymagań związanych z zielonymi ambicjami UE, Pani Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska zwróciła się z apelem o to, by składana była większa liczba wniosków na nowe środki ochrony roślin, zapewniając, że ministerstwo będzie starało się przeprowadzić proces ich rejestracji jak najszybciej, skracając niezbędne procedury do minimum. Ma być to wielkim wsparciem dla rolników, którzy mają problemy ze swoimi uprawami.

Biorąc pod uwagę te deklaracje, również PZPRZ zachęca funkcjonujące na polskim rynku firmy oferujące środki ochrony roślin do większej aktywności w poszukiwaniu i oferowaniu nowatorskich, ale bezpiecznych rozwiązań dla branży rolniczej. 

Wielu rolników czeka na ich wprowadzenie z niecierpliwością.Źródło: PZPRZ