Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Chodzi o mrożone brokuły firmy Hortex.

W wyniku urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – chlorpiryfosu w partii mrożonych różyczek brokułów określonej poniżej. Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny należy uznano, że ten produkt może stwarzać potencjalne zagrożenie dla konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Hortex BROKUŁY RÓŻYCZKI, 450 g, produkt głęboko mrożony
Producent: Polski Ogród Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa
Data minimalnej trwałości: 06/2022
Numer partii: LS1C2170620 8 B 1806201448

Jakie działania zostały podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli?

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia źródła i zakresu niezgodności. Producent Polski Ogród Sp. z o.o. poinformował, iż na stanie magazynowym nie posiada zakwestionowanego produktu, przedstawił listę dystrybucji przedmiotowych brokułów i zobowiązał się do uruchomienia procedury wycofania ich z obrotu.

W dniu 16.10.2020 r. producent rozpoczął proces powiadamiania odbiorców/ klientów o konieczności sprawdzenia stanów magazynowych i zablokowania sprzedaży w/w partii brokułów.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci nie powinni spożywać produktu wskazanego w komunikacie, ponieważ grozi to ich zdrowiu. Źródło: GIS