Piekarnie ulokowane na terenie całej Polski, mogą podjąć współpracę z naukowcami z PAN i wziąć udział w tworzeniu aplikacji, która ograniczy marnotrawienie żywności. Aplikacja pozwoli tak zaplanować produkcję, aby całe pieczywo udało się sprzedać i nie narażać firm na straty oraz zapobiec nadwyżkom pożywienia.

Według informacji Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, w polskich piekarniach powstaje średnio do kilku ton odpadów piekarniczych w ciągu jednego tygodnia. Odpadem piekarniczym określa się pieczywo, które jest wyprodukowane w zbyt dużej ilości oraz którego nie udało się sprzedać.

 “To nie tylko ogromne marnotrawstwo żywności, ale także niepotrzebne zużycie energii” – tłumaczą olsztyńscy naukowcy.

Jakie są zalety aplikacji?

Małe i średnie piekarnie mogą dostosować asortyment produktów do potrzeb lokalnej społeczności. Aplikacja pozwoli na to, by produkcja pieczywa była optymalna w czasie i energooszczędna, dzięki efektywnemu wykorzystaniu surowców i maszyn. Wpłynie to na fakt zmniejszenie generowania przez piekarnię dużej ilości odpadów, zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla.

Piekarnie, które podejmą się współpracy w ramach projektu PrO4Bake, przekażą dane z procesów produkcji naukowcom z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, który gromadzi takie informacje w województwie warmińsko-mazurskim.

We wszystkich krajach uczestniczących w projekcie – w Polsce, Danii, Szwecji, Hiszpanii, w Niemczech i we Włoszech – zostaną przeprowadzone badania konsumenckie. Wnioski pomogą w uwzględnieniu wymagań i oczekiwań konsumentów związane m.in. z pogodą czy okresami świątecznymi, a także  akceptacją do zmian dostępności produktów w różnych porach dnia. 

Zebrane dane zostaną przetworzone przez ekspertów z firmy Siemens, którzy stworzą prototyp algorytmu dla aplikacji.

„Opracowana aplikacja zostanie skomercjalizowana poprzez szereg szkoleń, tak aby umożliwić europejskim piekarniom dostosowanie asortymentu produktów do oczekiwanego zapotrzebowania konsumentów i wyprodukowanie w piekarni tylko takiej ilości, która będzie sprzedawana, a tym samym utrzymanie na jak najniższym poziomie zarówno ilości odpadów, jak i zużycia energii” – podsumowuje pomysł dr hab. Małgorzata Wronkowska, koordynator projektu w IRZiBŻ PAN.

Przedstawiciele piekarni zainteresowani współpracą, mogą zgłaszać się do dr hab. inż. Małgorzaty Wronkowskiej, e-mail: m.wronkowska@pan.olsztyn.pl oraz Ann Bednarskiej, e-mail: a.bednarska@pan.olsztyn.pl.Źródło: PAP