Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Polskiemu Związkowi Łowieckiemu prawie 20 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną między innymi na 400 chłodni do przechowywania tusz dzików pochodzących ze stref występowania ognisk ASF.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  poinformował, że  w ramach projektu beneficjent, do końca marca 2021 roku, nabędzie 24 specjalistyczne pojazdy do transportu mobilnych chłodni oraz bezpiecznego transportu pozyskanych zwierząt.

"Zakupione chłodnie i specjalistyczne środki transportu będą użytkowane na terenie występowania ASF w żółtych, czerwonych i niebieskich strefach 11 województw (podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego), a także w miejscach ewentualnego wystąpienia nowych ognisk choroby" – czytamy w komunikacie.

Umowę przekazania dotacji w kwocie 19,8 mln złotych podpisał Jarosław Roliński, dyrektor departamentu ochrony ziemi NFOŚiGW oraz Paweł Lisiak, Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ, Głównego Łowczego Krajowego.

„Źródłem dofinansowania jest program NFOŚiGW "Racjonalna gospodarka odpadami", Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” – podaje portal agropolska.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomniał również, że od kilku lat przeznacza środki na walkę z niebezpiecznym wirusem ASF. Dotychczas na ten cel przeznaczył około 26,5 mln zł, a kolejne umowy o dofinansowanie są procedowane.


Źródło: agropolska.pl