Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi o natychmiastowe uzupełnienie wymaganej dokumentacji. Braki w dokumentach wynikają z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

ARiMR prosi rolników aby wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z COVID-19 zostały przez nich jak najszybciej uzupełnione.

Trwają obecnie prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez ARiMR wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na: 

•pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,

•przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

ARiMR – jak uzupełnić brakujące dokumenty?

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie określonego terminu na dopełnienie formalności. W tej chwili można to zrobić w dowolnym czasie. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów termin na uzupełnienie braków będzie jednak ściśle określony. Po upływie terminu wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym,  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji. Dotyczy to między innymi wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji, które były wydawane przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku.Źródło: agronews.com.pl