Od ponad dwóch lat realizowany jest projekt badawczy - Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności (PROM), który ma zbadać skalę marnowania żywności w Polsce - poinformował Instytutu Ochrony Środowiska.

Do tej pory w Polsce nie praktykowano zbierania ani monitorowania danych dotyczących skali, przyczyn, a nawet rodzaju marnowanej żywności. Jedyne dostępne szacunkowe dane Eurostatu z 2006 roku, sugerują, że rocznie w marnuje się  9 milionów ton żywności.

W opinii ekspertów IOŚ, zbadanie tego zjawiska umożliwi realne zmiany ludzkich zachowań, które do tej pory wynikały z przyzwyczajeń. Niezwykle pomocny ma być w tym projekt  PROM, który realizowany jest przez Instytut we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Polskim Towarzystwem Technologów Żywności.

Według ekspertów, Światowy Dzień Żywności jest wspaniałą okazją do tego, by wznowić dialog publiczny dotyczący marnowania żywności. Do strat i marnotrawstwa dochodzi na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dystrybucji, w tzw. linii od pola do stołu, choć na każdym z etapów w różnym stopniu.

Tym, co zdecydowanie utrudnia opracowanie i wdrożenie działań, które pozytywnie wpłyną na ograniczenie skali marnotrawstwa i strat, to przede wszystkim brak aktualnych danych.  Warto zwrócić uwagę na to, że dane zbierane przez resorty rolnictwa i środowiska lub poszczególne organizacje mają wymiar jedynie wycinkowy.

Wyniki projektu Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności, mają zostać opublikowane już wkrótce. Dostarczą one nam wiedzy nie  tylko na temat tego, ile żywności marnuje się w Polsce, ale też kto generuje marnotrawstwo  i w jakim stopniu za to odpowiada.

Okazuje się, że najczęściej wyrzucana żywność to pieczywo, owoce, wędliny i warzywa, czyli produkty o krótkim terminie przydatności. 
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny w tym projekcie między innymi  za zbadanie, gdzie w łańcuchu produkcji i przetwórstwa dochodzi do największych strat żywności. 

- Niezwykle budujące jest to, że na każdym z etapów są spore możliwości realnego ograniczenia strat. Mamy szansę na zmiany. Temu też będą służyć wypracowane w projekcie rekomendacje i poradniki. Liczymy na to, że uda nam się skłonić wszystkich, i producentów i konsumentów do zastosowania się do zaleceń. Pozwoli to nie tylko oszczędzić cenne surowce, ale także poprawić efektywność ekonomiczną procesu produkcji i dystrybucji żywności - podkreślił  Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ.

Projekt PROM jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Jest realizowany jest od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Składa się z dwóch faz: badawczej i przygotowania do zastosowania, z których każda trwa ok. 18 miesięcy.

Problem marnotrawstwa żywności to problem, z którym boryka się wiele krajów świata.  Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa wskazują na to, że ludzie marnują rocznie 1,3 miliarda ton żywności. Jest to strata ok. 1/3 produkowanej żywności. Jednocześnie aż 821 milionów ludzi na świecie głoduje! 

Jak nie marnować jedzenia?

Najczęstszymi przyczynami marnowania żywności są krótki termin przydatności i zbyt duże zakupy. Warto więc planować listę zakupów z wyprzedzeniem, by zapobiegać wyrzucania produktów.
Źródło: agropolska.pl