Wielu przedsiębiorców załamało się, gdy usłyszało, że cmentarze na czas Wszystkich Świętych zostają zamknięte. Rząd postanowił, że nie zostawi producentów chryzantem samych sobie i przygotował plan pomocy. Przeczytaj, by dowiedzieć się, kto może odsprzedać chryzantemy.

To był trudny, pełen stresów czas dla przedsiębiorców, którzy zajmują się hodowlą chryzantem. Zamknięcie cmentarz spowodowało straty, które teraz rząd chce choć częściowo wynagrodzić przedsiębiorcom. Zapoznaj się z warunkami, które należy spełnić, by otrzymać pomoc finansową za poniesione wcześniej straty.

Kto otrzyma pomoc finansową za chryzantemy?

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy producentom, którzy posiadają co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy finansowej, musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Odbiór chryzantem – co robić?

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosiło informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. 

Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklaracje taką należy przekazać do 12 listopada 2020 roku do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. 

Należy pamiętać, że odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia – odbiór będzie nieważny.

Chryzantemy do wyrzucenia – pomoc de minimis

Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 roku muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem musi udokumentować oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. 

Jest to niezwykle istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady,  musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 roku.

Co więcej, posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tego wsparcia. Zgodnie z planem,  pomoc dla posiadaczy chryzantem będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 roku.