Jeśli jesteś młodym rolnikiem, który planuje rozwój swojego gospodarstwa – świetnie się składa. Warunki wnioskowania o kredyt  dla młodych rolników zmieniły się na korzyść kredytobiorców. Z pewnością zwiększy ona szansę możliwość uzyskania pomocy finansowej. Zmiana ta dotyczy dopuszczalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału. Czas ten został wydłużony z 12 do 24 miesięcy. 

Jak podaje ARiMR, do zasad udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału kredytu na zakup użytków rolnych dla młodych rolników (linia MRcsk) wprowadzona została, korzystna dla młodych rolników ubiegających się o kredyt, zmiana polegająca na wydłużeniu z 12 do 24 miesięcy dopuszczalnego czasu prowadzenia gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału.

W jakich bankach można ubiegać się o kredyt?

O kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników zainteresowani mogą ubiegać się w bankach współpracujących z ARiMR. Mogą zrobić to m.in. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., ale również w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Szczegóły dotyczące składania wniosków są ogólnodostępne na stronie internetowej arimir.gov.pl