To koniec sprzedaży preparatów zawierających dimetoat! Możliwość ich sprzedawania zakończy się wraz z dniem 30 maja. Choć nie będzie możliwy ich zakup, to stosowanie tych preparatów dozwolone jest do końca czerwca. 

Czym jest dimetoat?

Dimetoat to substancja czynna, która stosowana jest  jako insektycyd i akarycyd, która należy do grupy fosforoorganicznych. 

Do czego jest wykorzystywany dimetoat?

Ta substancja wykorzystywana  jest do ochrony zbóż, roślin warzywnych oraz roślin ozdobnych. Na świecie stosowana jest również w uprawie bawełny, kawy, herbaty, oliwek, ziemniaka czy tytoniu. 

Środki na bazie dimetoatu pomocne są w  zwalczaniu mszyc i skrzypionek w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, a także mszyc w buraku cukrowym i na kapuście głowiastej białej. 

Substancja stosowana jest również w budynkach gospodarczych do zwalczania much domowych i gzów. 

Co z dalszą sprzedażą?
 
W zgodzie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2019/1090 z 26 czerwca 2019 r., substancja zwana dimetoatem  nie uzyskała aprobaty odnośnie do odnowienia zatwierdzenia. Wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane do wycofania (do 31 grudnia 2019 r.) zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin w skład których wchodzi ta substancja. 

Pod uwagę wzięto również terminy sprzedaży, ale też stosowania zawierających ją preparatów chemicznych.

Doprecyzowano, że środki wprowadzone do obrotu do 31 grudnia ubiegłego roku, mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 30 maja 2020 roku.  Mimo to ich  stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie możliwe jest do 30 czerwca. 

Źródło: agropolska.pl