W ciągu czterech miesięcy Geoserwis Susza 2020 odwiedziło 2514 użytkowników, którzy pobrali 6439 razy 11330 raportów. 21 grudnia Geoserwis Susza 2020 zakończył swoje działanie.

Geoserwis Susza 2020 udostępniono do użytku 17 sierpnia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - na polecenie ministra rolnictwa. Jego celem było wsparcie administracji państwowej w weryfikacji wniosków o szacowanie suszy rolniczej w 2020 roku.

- Zastosowanie darmowych danych satelitarnych umożliwiło monitorowanie przebiegu suszy w okresach 8 dniowych w skali kraju, województwa i gminy z możliwością interpretacji warunków wzrostu upraw w obrębie pola uprawowego. Dodatkowo opracowane zostały mapy oceny redukcji plonów, dla zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, kukurydzy i roślin okopowych - powiedział Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Serwis pozwolił swoim użytkownikom na analizę przebiegu suszy od 29 marca do 30 września. Mogli zrobić to z wykorzystaniem map opracowanych na podstawie niskorozdzielczych danych satelitarnych.

Użytkownicy Geoserwisu Susza 2020 najchętniej korzystali z: 

•raportów "powierzchnie według warunków wzrostu", prezentujących przebieg suszy w okresie wegetacyjnym w obrębie województwa lub gminy (3528 pobrań)

•raportów "powierzchnie według redukcji plonów", wskazujących w których uprawach na terenie województwa i gminy można spodziewać się największych strat w plonach z powody suszy (2800 pobrań)

•raportów "pola uprawne według redukcji plonów", wskazujących numery producentów rolnych o największych potencjalnych stratach w plonach na terenie wybranej gminy (2710 pobrań)


Źródło: agropolska.pl