Trwająca epidemia koronawirusa wprowadziła wiele zmian i to na różnych płaszczyznach naszego życia. Jednym z ułatwień, a jednocześnie bezpiecznym dla obywateli rozwiązaniem, jest pomysł dotyczący składania wniosków związanych z suszą. Sprawdź, na czym polega elektroniczne zgłaszanie strat spowodowanych suszą!

W związku z wystosowanym pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącym zmiany zasad powoływania komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (w tym suszy) – resort rolnictwa poinformował, że rozważa nowe rozwiązanie składania wniosków. Propozycja będzie rozpatrywana przy najbliższej nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak będzie można złożyć wniosek?

Aktualnie trwają prace nad utworzeniem systemu elektronicznego systemu, dzięki któremu producenci rolni będą mogli zgłaszać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych będących wynikiem suszy. 
Jeśli system zostanie wdrożony dostatecznie szybko nie będzie potrzeby powoływania przez wojewodów komisji i szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Pierwsze wnioski o oszacowanie strat z powodu suszy  rolnicy będą mogli zgłaszać (elektronicznie) po 1 czerwca w uprawach, dla których KBW wykaże straty spowodowane przez suszę na danym terenie.

Jakie są zalety nowego systemu składania wniosków?

Aplikacja mobilna pozwalająca producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę znacznie usprawnieni proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy . Ponadto, umożliwi weryfikację zgłoszeń z zasięgiem KBW i ustalonym poziomemu strat w plonach.Izabela NestiorukŹródło:  krir.pl