Poinformowano, że już od 1 marca 2021 roku eksport jabłek do Indii będzie możliwy tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają towar z zaświadczeniem “Bez GMO”. W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii. 

Zaświadczenie o braku GMO – jak je uzyskać?

Zaświadczenie o braku GMO w produkcie będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, należy złożyć do właściwego WIJHARS następujące dokumenty:

  • „Wniosek eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

  • „Oświadczenie eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”

  • oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. Poniżej link do danych kontaktowych:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars

UWAGA! Należy pamiętać, że uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.Źródło: MRiRW