Po ponad dwóch miesiącach ponownie zarejestrowano przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Polski. Główny Lekarz Weterynarii poinformował w zeszłym tygodniu o kolejnym, już 77. przypadku wystąpienia ASF u dzika. Przypadek ten stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Straszewo (gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości około 11 km od granicy polsko-białoruskiej.

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, od odstrzelonego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF. Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Poprzedni przypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików zarejestrowano jeszcze pod koniec sierpnia tego roku, w gminie Krynki (powiat sokólski, województwo podlaskie), również bardzo blisko od granicy z Białorusią.