Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to jeden z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 (finansowanego z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). W ramach swoich zadań KSOW zaprojektował i zlecił przeprowadzenie badania podyktowanego silną potrzebą zidentyfikowania obecnych trendów konsumenckich związanych z  wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych lub podmiotach świadczących tego typu usługi.

Ideą tego projektu jest uzyskanie informacji odnośnie do potrzeb i oczekiwań osób, które korzystają, lub chcą skorzystać z usług gospodarstw agroturystycznych lub podmiotów świadczących tego typu usługi.

Badanie przeprowadziła ABM Agencja Badań Marketingowych Sp. z o. o. w okresie wrzesień – grudzień 2020. W ramach projektu wyznaczono cztery kolejne etapy badawcze:

•Zogniskowane wywiady grupowe z klientami gospodarstw agroturystycznych

•Pogłębione wywiady indywidualne z właścicielami gospodarstw agroturystycznych

•Ankietę internetową skierowaną do konsumentów

•Panel ekspercki

W wyniku badań powstał raport, którzy przedstawia sytuację polskiej agroturystyki. 

W dokumencie zawarto kluczowe wnioski wynikające z procesu badawczego, które jednocześnie mogą stanowić użyteczne wskazówki dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, m.in.:

•Polska agroturystyka stoi u progu poważnego wyzwania definicyjnego, zwłaszcza w obliczu coraz luźniejszego związku z rolnictwem oraz wsią rozumianą w sposób tradycyjny.

•Pandemia koronawirusa jest wydarzeniem, które może mieć dwojakie konsekwencje dla polskiej agroturystyki – z jednej strony ma potencjał, by wygenerować dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej zaś implikuje dużą niepewność związaną z prowadzeniem działalności jako takiej.

•Współcześni polscy konsumenci mają wobec pobytów w agroturystyce określone oczekiwania. Ci, którzy planują pobyt w 2021 roku wskazuj na bardzo konkretne elementy, które ich zdaniem cechują obiekty, które warto wybrać na miejsce urlopu.

•Wraz z przyspieszającym światem, zmieniają się także sposoby komunikacji. Gospodarze powinni inwestować w więcej niż jedną ścieżkę informacyjną, aby mieć szansę skutecznego docierania do klientów ze swoją ofertą.

•Oferta polskiej agroturystyki zmienia się, dywersyfikuje. Sam nocleg to za mało zarówno dla gości, jak i z punktu widzenia ekonomicznego gospodarzy. Na to wszystko nakłada się także potrzeba samookreślania się gospodarstw – ustalenia konkretnej oferty, pod sprecyzowanych klientów.
Źródło: nfosigw.gov.pl