Znamy już wynik negocjacji z Komisją Europejską w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Strefa z ograniczeniami zostanie zmniejszona, co pozwoli na sprzedaż tuczników do ubojni z terenów, których obowiązywały dotychczasowe regulacje. Decyzja dotyczy około 10 tysięcy gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Uwolniony zostaje handel tucznikami na większej części Podlasia, prawie na całym Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 października 2016 r., które, które uchyla rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, następują znaczne ułatwienia w sprzedaży świń w następujących powiatach:
-woj. lubelskie: bialski
-woj. mazowieckie: ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki
-woj. podlaskie: grajewski, moniecki, łomżyński, wysokomazowiecki, bielski, siemiatycki, hajnowski, białostocki oraz augustowski (przeniesienie gm. Lipsk do strefy ochronnej)

Wymogi we wspomnianych powiatach ponownie będą regulowane przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, a także, na części z nich, restrykcje opisane w rozporządzeniach właściwych miejscowo wojewodów/powiatowych lekarzy weterynarii.

Źródło: minrol.gov.pl