Od 15 lutego 2022r. dzień w którym startuje składanie wniosków o wsparcie w postaci dopłaty do prosiąt. 


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC? 

Właściciele mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w którym w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt. 

Oznakowanie zwierząt musi być zgłoszone do 15 kwietnia, 2022r.  

 
WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 

1000zł do każdych 10 sztuk prosiąt z limitem do 500 tyś. zł dla jednego producenta. Możliwość złożenia ponownego wniosku, nie dwukrotnie na to samo zwierzę. 

Wzór wniosku, instrukcja wypełniania został udostępniony na stronie internetowej ARiMR. 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

Wnioski przyjmować będą biura powiatowe Agencji w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. Będzie je można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. 


Źródło: gov.pl