Ministerstwo Finansów na wyraźną prośbę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także rolników przywróciło 8% stawkę VAT na nasienie zwierząt hodowlanych.

 Minister argumentował swoje stanowisko.  Poinformował, że podstawową techniką rozrodu bydła i świń stosowaną w Polsce jest sztuczne unasiennianie, co pozwala na szerokie wykorzystywanie nasienia reproduktorów o najwyższej wartości hodowlanej oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, które mogą towarzyszyć kryciu naturalnemu.

Samorząd rolniczy niezwykle ucieszył się na tę decyzję. Jest zdania, że przyczyni się ona do zachowania równowagi na rynku hodowli zwierząt.


Źródło: agronews.com.pl