Świat się zmienia. Następuje rozwój postaw cywilizacyjnych, świadomości i zmian obyczajowości. Dotknęło to również zagadnienia uboju i uśmiercania zwierząt w gospodarstwach. Sprawdź, jakie są wymagania i jakie należy mieć uprawnienia, by przeprowadzić ubój. 

Czy istnieje ustawa dotycząca uboju?

Tak, kwestia uboju zwierząt została unormowana specjalną ustawą o ochronie zwierząt, która wskazuje, że zwierzę gospodarskie powinno być uśmiercane w warunkach humanitarnych, po tym, gdy zwierzę zostanie pozbawione świadomości. 
W 2004 roku doprecyzowano ustawę. Przepis mówi, że  uboju zwierząt może dokonać tylko przyuczony bojowiec, który posiada praktykę na stanowisku ubojowym. 

Wprowadzono nowe zmiany

Na liczne prośby rolników dokonano wielu zmian. Rolnicy kierując swoje postulaty tłumaczyli, że dla wielu z nich świniobicie jest tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Ministerstwo Rolnictwa wysłuchało rolników. Wprowadziło możliwość uboju zwierząt gospodarskich we własnym gospodarstwie pod warunkiem, że zwierzę jest zabijane z przeznaczeniem do konsumpcji domowej. 
Rolnicy ucieszyli się z decyzji Ministerstwa Rolnictwa. Znacznie odciążyło ich to finansowo, ponieważ koszt uboju wcale nie był niski. 
W tym roku wprowadzono również możliwość funkcjonowania tzw. „rzeźni rolniczych”, zezwalając rolnikowi ubój zwierząt w gospodarstwie celem sprzedaży mięsa konsumentom.

Czym są rzeźnie rolnicze?

To rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej, najczęściej znajdujące się na terenie gospodarstw. W rzeźniach rolniczych, rolnicy mogą poddawać ubojowi zwierzęta utrzymywane we własnym gospodarstwie, jak również zwierzęta innych podmiotów utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich.

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Osoba, która dokonuje uboju, musi mieć ukończone szkolenie teoretyczne w zakresie określonym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1099/2009, a następnie zdać egzamin, po którym powiatowy lekarz weterynarii wydaje świadectwo kwalifikacji. 
Uwaga! Przeprowadzając ubój i czynności związane z ubojem zwierząt w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, nie trzeba spełniać wymogu odbycia trzymiesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym. Taką praktykę muszą odbyć pracownicy rzeźni przemysłowej.


Jakich warunków trzeba przestrzegać w trakcie uboju?

Aby chronić zwierzęta przed zbędnym cierpieniem i stresem, osoba, która dokonuje uboju zwierząt powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i widzę. Oprócz tego każda osoba, która dokonuje uboju musi spełnić podstawowe warunki:

•ubój powinien odbywać się w sposób humanitarny, czyli bez zbędnego zadawania bólu zwierzęciu
•nie zaleca się obecności dzieci w czasie uboju
•zwierzęta muszą być zdrowe
•gospodarstwo rolne musi być wolne od zwierzęcych chorób zakaźnych
•w przypadku stosowania przez zwierzę produktu leczniczego musi upłynąć okres karencji
•należy zapewnić warunki zapobiegające zanieczyszczeniu mięsa

Czy trzeba zgłaszać zamiar uboju?

Zdobycie niezbędnych do uboju zwierząt kwalifikacji nie wystarczy. Posiadacze zwierząt (gospodarze, rolnicy) muszą pamiętać o obowiązku zgłoszenia zamiaru uboju do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz terminowego zgłoszenia uboju w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.