Główny Urząd Statystyczny dwa razy w roku przeprowadza badanie, które pozwalają na określenie pogłowia badanych zwierząt gospodarskich, ale też wielkości produkcji żywca, mleka, jajek i wełny.

Badanie pogłowia zwierząt gospodarskich – kiedy?

Od 1 do 23 grudnia 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Badania te przeprowadzane są regularnie dwa razy do roku. Wyniki publikowane są według stanu na 1 czerwca i na 1 grudnia w tych samych gospodarstwach w danym roku. Pozwalają one określić pogłowie badanych zwierząt gospodarskich jak i wielkość  produkcji żywca, mleka, jajek i wełny. Dane, będące wynikiem badania, pozwalają ocenić bieżącą sytuację, zaobserwować zmiany jakie zachodzą w gospodarstwach i opracować prognozy.

Badanie pogłowia zwierząt całej Unii Europejskiej

Badanie, w podobnych czasie trwa również w całej Unii Europejskiej. Pozwala to na porównanie danych ze wszystkich krajów UE. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (WE) Nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa Polska jest zobowiązana do przesyłania w/w danych w ustawowo określonych terminach według stanu w czerwcu i grudniu.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 3 grudnia 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 4 – 23 grudnia 2020 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1  – 16 grudnia 2020 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 17 – 23 grudnia 2020 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-15).Źródło: agronews.com.pl