Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa oświadczył, że nie wyklucza działań interwencyjnych Komisji Europejskiej w sektorze hodowli wieprzowiny.

- Sytuacja jest niezmiernie trudna. Ceny spadły do bardzo niskiego poziomu. Wiele państw oczekuje działań interwencyjnych ze strony Komisji. Musimy wziąć pod uwagę wszystkie potencjalne konsekwencje takiego ruchu - mówił Janusz Wojciechowski, komisarz UE.

Na konferencji prasowej w Brukseli po nieformalnej wideokonferencji ministrów rolnictwa krajów UE zwrócił uwagę na to, że w sektorze wieprzowiny wciąż występuje wiele problemów strukturalnych. Są to między innymi: wysoka koncentracja produkcji i bardzo różnorodna sytuacja w poszczególnych państwach członkowskich.

- Dlatego tak trudno jest przygotować jedno kompleksowe rozwiązanie, które pomogłoby wszystkim. Ale cały czas bacznie przyglądamy się sytuacji i nie wykluczamy możliwości wykorzystania instrumentów rynkowych - podsumował komisarz UE, Janusz Wojciechowski.

Do niezwykle trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny odniósł się także, reprezentujący Polskę, sekretarz stanu w MRiRW Ryszard Bartosik. 

– Na rynku wieprzowiny mamy do czynienia z bardzo trudną i pogarszającą się sytuacją. Polska wielokrotnie zwracała KE na to uwagę. ASF, COVID-19, a obecnie dodatkowo sezonowy spadek cen, wpływają bardzo negatywnie na sytuację unijnych producentów świń i perspektywy dla tego sektora. W Polsce w styczniu br., w porównaniu do stycznia 2020 r., cena wieprzowiny była o prawie 42% niższa. To doskonale obrazuje skalę problemu, z jakim mamy do czynienia. Dlatego Polska jak i wiele innych państw członkowskich UE ponownie wnioskuje o wsparcie dla sektora wieprzowiny – powiedział sekretarz stanu Bartosik.

Polska jest jednym z kilkunastu państw członkowskich, które wspólnie wystąpiły z wnioskiem do  Komisji o wprowadzenie środków na szczeblu UE, w celu wsparcia sektora wieprzowiny, który przez pandemię koronawirusa został dotknięty spadkiem cen.Źródło: agropolska.pl