ASF potwierdzono u 6 dzików w Niemczech. Niemieckie służby wprowadziły zasady i ograniczenia, które mają pomóc zatrzymać szerzenie się tej choroby. Przeczytaj, by poznać sposoby Niemców na walkę z ASF.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG na podstawie portalu agrarheute.com zaprezentował ograniczenia wprowadzone przez niemieckie służby. Obowiązują one w prowincjach Spree-Neisse and Oder-Spree.

Niemieckie służby wyznaczyły 15 km strefę wokół miejsca, w którym znaleziono truchło pierwszego zakażonego wirusem ASF dzika. Poniżej obowiązujące zakazy w strefie zagrożonej ASF:

•W wyznaczonej strefie obowiązuje zakaz polowań
•Padłe dziki mają być poszukiwane z wykorzystaniem wyszkolonych psów
•Rolnicy, którzy znaleźli się w strefie, nie mogą wykonać żadnych prac polowych
•Wystawy i targi z udziałem trzody chlewnej zostały zakazane
•Obowiązuje zakaz wstępu do lasu i na położone w niej tereny otwarte

Psy a padłe dziki

Poszukiwanie padłych dzików odbywać się będzie z wykorzystaniem specjalnie wyszkolonych psów. Wszystkie znalezione przez psy padłe sztuki muszą być zgłoszone natychmiast do właściwej inspekcji weterynaryjnej z określeniem położenia GPS. Pobieranie próbek oraz utylizacja padłych dzików będzie wykonywana przez autoryzowany personel.

Wywożenie dzików lub jakichkolwiek części ich ciała, trofeów, produktów z dziczyzny z wyznaczonej jest surowo zabronione.  Dziczyzna, części dzików lub przedmioty, z którymi zwierzęta te miały kontakt, nie mogą być wnoszone na teren gospodarstw utrzymujących świnie.

Zakaz wstępu do lasów

W strefie obowiązuje zakaz wstępu do lasu i na położone w niej tereny otwarte.

Hodowcy i producenci świń muszą natychmiast przekazywać informacje do odpowiedniego wydziału ministerstwa rolnictwa o bieżącym stanie i sytuacji w swoich stadach, ich lokalizacji, upadkach czy objawach chorobowych stwierdzonych u zwierząt.

Wszystkie podejrzane o zakażenie świnie są jak najszybciej testowane w kierunku ASF. Zwierzęta te należy bezwzględnie utrzymywać w budynkach pamiętać, że zakazane są wolne wybiegi.

Służby wprowadziły obowiązek posiadania urządzeń i środków dezynfekcyjnych przy wejściach do gospodarstw i budynków gospodarczych.

Wprowadzono zakaz skarmiania zielonek lub siana oraz wykorzystywania słomy jako ściółki. Nie dotyczy to zbiorów sprzed co najmniej 6 miesięcy, które były zabezpieczone przed dostępem dzików lub zostały poddane obróbce termicznej w temperaturze 70 st. C. przez pół godziny.

Przewóz świń

Świnie mogą być przewożone wyłącznie na wyznaczonych do tego drogach. Brak zgody inspekcji weterynaryjnej oznacza, że nie wolno przemieszczać tych zwierząt do stad i ze stad zlokalizowanych z wyznaczonej strefie oraz do rzeźni.

Surowo zabronione jest przemieszczanie w strefie oraz eksport ze strefy świeżej wieprzowiny, wyrobów wieprzowych, nasienia, komórek, embrionów, podrobów wytworzonych ze świń utrzymywanych w strefie bez zgody inspekcji.

Psy, urządzenia, przedmioty i pojazdy wykorzystywane podczas poszukiwań i utylizacji padłych dzików muszą być odkażone przez środki działające skutecznie na wirusa ASF. Zasady te dotyczą również osób biorących udział w poszukiwaniach lub mających kontakt z padłymi dzikami.

W wyznaczonej strefie obowiązuje zakaz wyprowadzania psów bez smyczy. Źródło: agropolska.pl