W 2020 r. odnotowano 103 ogniska ASF u świń i 4156 przypadków tej choroby u dzików. W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska przebywało 57 095 świń, z których zabito 56 210 sztuk. Jak widać, ASF atakuje nasz kraj na potężną skalę, a straty są ogromne. Prowadzone są działania, które mają zwalczyć rozprzestrzenianie się ASF w Polsce oraz poprawę świadomości rolników odnośnie do tej sytuacji. 

Czy ASF jest groźny dla ludzi?

– ASF to zaraźliwa, wolno szerząca się choroba świń domowych i dzików. Na szczęście wirus nie jest chorobotwórczy dla ludzi oraz innych gatunków zwierząt – powiedział  Ryszard Bartosik.  

Dodał także, że ASF po raz pierwszy wystąpiło w Polsce i innych krajach Europy Centralnej w roku 2014. Mimo aktywnego działania dotyczącego jej zwalczania, w ubiegłym roku ASF zaatakowało również obszar Niemiec.
Sekretarz stanu zwrócił również uwagę na ogromne konsekwencje ekonomiczne, jakie niesie za sobą choroba. Chodzi o fakt, że kraj, na którego terytorium wystąpi ASF, traci prawo eksportu świń i wieprzowiny.

ASF – kierunki działań

Prowadzone w Polsce działania dotyczą aktualnie głównie zadań kluczowych dla walki z ASF i zgodnych z unijną Strategią zwalczania tej choroby. Przede wszystkim podejmowane są  działania, które pomogą zwalczyć chorobę w populacji dzików. 

Przede wszystkim wielkość populacji dzików jest stale monitorowana, a co za tym idzie, regulowana przez ostrzał w ramach planowej gospodarki łowieckiej oraz – wspomagająco – przez odstrzał sanitarny. W ramach tej formy odstrzału do końca 2020 r. pozyskano 163 tysiące 422 dziki. 

Co więcej, poszukuje się i eliminuje ze środowiska naturalnego zwłoki dzików i ich szczątki. Dodatkowo budowane  są sztuczne bariery ograniczające przemieszczanie się dzików, np. ogrodzenia obszarów skażonych, zamykanie przejść dla zwierząt przez autostrady i drogi ekspresowe.

Bioasekuracja a ASF

W czasie konferencji wielokrotnie podkreślano, jak istotne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji.  Zarówno przez myśliwych, jak i wszystkich posiadaczy świń, niezależnie od wielkości utrzymywanego stada.

W związku z powyższym poinformowano, że W 2020 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała prawie 136 tys. gospodarstw, w których utrzymywane były świnie. W odniesieniu do 2301 gospodarstw została wydana decyzja o zabiciu lub uboju świń i zakazu utrzymywania w gospodarstwie  tego gatunku zwierząt. Z tej liczby 1924 gospodarstwa znajdowały się na obszarach objętych regionalizacją.

Zwrócono również uwagę na to, jak ważne jest w skuteczności zwalczania choroby ASG, informowanie i podnoszenie świadomości rolnikówo konieczności bioasekuracji. Wyraźnie podkreślono, że rolnicy muszą mieć przekonanie i świadomość, że niezależnie od tego, czy ich gospodarstwo jest małe, czy duże, a  utrzymuje trzodę chlewną, należy je odizolować od otoczenia.

Biorąc pod uwagę otwarty charakter granic i zdolność przemieszczania się dzikich zwierząt w przyrodzie, zwalczanie ASF przez Polskę nie może się odbywać samodzielnie. Polacy zabiegają w Komisji Europejskiej o większą pomoc w walce z wirusem. Polska podejmuje również aktywnie działania na rzecz zacieśnienia współpracy z krajami sąsiedzkimi: Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską. Co więcej, regularnie odbywają się spotkania na szczeblu Ministrów Rolnictwa oraz Głównych Lekarzy Weterynarii naszych krajów.
Źródło: MRiRW