Znany brytyjski weterynarz, Tom Alexander, wykładający przez lata nauki weterynaryjne na Uniwersytecie w Oxfordzie, w swojej pracy „Zarządzanie zdrowiem świń, oraz leczenie ich chorób” wymienił 5 podstawowych praw zwierząt gospodarskich. Przeczytaj, by dowiedzieć się, jakie są prawa dobrostanu zwierząt gospodarskich i sprawdź, czy wszystkie je przestrzegasz.

Prawa  wyodrębnione przez Toma Alexandra to:

•Prawo Wolności od głodu i pragnienia. Człowiek powinien zabezpieczyć im pożywienie i wodę pitną w ilości która pozwala utrzymać zdrowie i kondycję hodowlaną.
•Prawo wolności od dyskomfortu. Człowiek powinien zabezpieczyć im bezpieczne warunki do życia, oraz miejsce do odpoczynku.
•Prawo wolności od bólu, okaleczenia i choroby. Człowiek powinien zabezpieczyć im szybką diagnozę oraz leczenie w razie wypadku czy choroby.
•Prawo do naturalnego zachowania. Człowiek powinien zapewnić im możliwość wykonywania naturalnych odruchów i czynności.
•Prawo wolności od lęku i stresu. Człowiek powinien zadbać o adekwatną obsługę, optymalne warunki utrzymania, oraz zabezpieczenie przed agresją innych świń.

Powyżej przytoczone zasady powinny być podstawą dla każdego zootechnika, a przede wszystkim właściciela gospodarstwa czy fermy. Pogodzenie wymogów ekonomicznych z etycznymi naprawdę jest możliwe, a wraz z rozwojem – staje się koniecznością. Co ciekawe, ekonomia staje się głównym motywatorem ich stosowania.

Warto pamiętać zasady Toma Alexandra i stosować się do nich na co dzień. Źródło: kzp-ptch.pl