Powszechny Spis Rolny pozwolił na scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i pokazanie zmian, które zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Celem spisu było zebranie informacji o sytuacji ekonomicznej, demograficznej i społecznej, która będzie wykorzystywana w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawach wsparcia dla naszego rolnictwa.

W 2020 roku po raz drugi  został przeprowadzony spis rolny od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ubiegłoroczny spis  był obowiązkowy dla wszystkich rolników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091.

Spisem zostały objęte gospodarstwa rolne (indywidualne) oraz osoby prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej. Przeprowadzony został w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Według wstępnych wyników Spisu Rolnego liczba gospodarstw rolnych wyniosła ok. 1317 tys. i zmniejszyła się o 13% w porównaniu do roku 2010, co ma odzwierciedlenie we wzroście średniej powierzchni użytków rolnych na 1 gospodarstwo do 11,1 ha (2010 r – 9,8 ha).

Powierzchnia wszystkich użytków rolnych wyniosła ok. 14 637 tyś. ha. Na przestrzeni 10 lat powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się o ok. 200 tys. ha.

W strukturze użytków rolnych udział zasiewów wynosi ponad 73% (10 707 tys. ha)  natomiast użytków zielonych 21,8%. Dominującą uprawą są zboża na 70% powierzchni.

W ostatnim dziesięcioleciu zmniejszył się udział zbóż o 4,5 pkt. procentowego i ziemniaków o 1,5 pkt. natomiast udział buraków wzrósł o 0,3 %.
Pogłowie bydła wynosi 6 299 tys. sztuk, nastąpił 10% wzrost w stosunku do 2010 r. Świń w Polsce hodowanych jest obecnie 11 203 tys. sztuk, odnotowano tutaj spadek aż o 4 000 tys. sztuk (26%). Przyczyną spadku pogłowia trzody chlewnej jest głównie Afrykański Pomór Świń. Wprowadzenie ograniczeń związanych z bioasekuracją w gospodarstwach rolnych spowodowało rezygnację z chowu świń.

W 2020 roku posiadaliśmy ok. 1 444 tys. ciągników rolniczych. Średnia powierzchnia użytków przypadająca na 1 ciągnik wynosi ok. 10 ha. Postępujący proces modernizacji oraz dostępność finansowania zakupu nowoczesnych maszyn (PROW) spowodował wzrost liczby kombajnów zbożowych o 10% do poziomu 167 tys. sztuk, natomiast liczba opryskiwaczy spadała o 5% i wynosi obecnie 513 tys.

Wstępne dane Powszechnego Spisu Rolnego dostarczyły informacji dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich. Spis obejmował również dane o budynkach gospodarskich, maszynach i urządzeniach rolniczych, a także informacje o sytuacji ekonomicznej polskich gospodarstw rolnych.

Źródło: GUS