Właśnie ruszyły prace nad planem rozwoju hodowli koni, a także stworzeniem kompleksowego raportu o stanie hodowli wszystkich ras tych zwierząt w naszym kraju. Hodowcy koni zwrócili się do ministra o pomoc w uzyskaniu niezbędnym im dopłat. 

Resort rolnictwa poinformował o tym, że w tej sprawie odbyło się zdalne spotkanie Narodowej Rady ds. Hodowli Koni, w którym uczestniczył Grzegorz Puda, minister rolnictwa.

Podczas spotkania ministrowi Pudzie towarzyszyli: Tomasz Chalimoniuk, pełnomocnik MRiRW do spraw hodowli koni  oraz Bogdan Pukowiec, członek zarządu Totalizatora Sportowego.

Podczas obrad zajęto się m.in. ustaleniem szczegółowego zakresu prac powołanych zespołów roboczych. Ich wynikiem będzie raport o stanie hodowli oraz plan rozwoju. 

Członkowie Rady zwracali uwagę na szczególną rolę hodowcy w procesie hodowlanym w spółkach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Rada wyraźnie podkreśliła konieczność wsparcia przez państwo hodowli koni - w szczególności w procesie pozyskania dostępu do zasobów genetycznych jak i promocji rodzimej hodowli. Uczestnicy spotkania zwrócili się do  ministra o pomoc w zakresie możliwości uzyskania dopłat do hodowli koni.

Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady do spraw Hodowli Koni powołanej przy Polskim Klubie Wyścigów Konnych odbyło się w sierpniu. W jej skład weszli przedstawiciele hodowców prywatnych, stadnin państwowych oraz szeroko rozumianej branży "przemysłu końskiego" - w sumie 25 osób.


Źródło: agropolska.pl