30 września bieżącego roku wejdą w życie przepisy, które mają na celu nałożenie obowiązku znakowania mięsa sprzedawanego na wagę. Mają być obowiązkowo oznaczone grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu.

30 czerwca 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 1149).

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia było wprowadzenie na etapie sprzedaży detalicznej mięsa wymogu, który poza umieszczaniem informacji słownej o państwie pochodzenia mięsa świeżego, schłodzonego i zamrożonego  będzie również zawierać informację pod postacią grafiki mającej przedstawiać flagę tego państwa, z którego mięso pochodzi.

Obowiązek prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia jest jedynie uzupełnieniem informacji,  która w świetle obowiązującego prawa musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce znajdującej się  w  widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa. Wymóg podawania informacji dotyczących państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu wprowadzono przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w  sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 2461).

Aby przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowych wymagań, uwzględniono 90-dniowy okres przejściowy, co oznacza, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie w dniu 30 września 2020 r.

Źródło: agronews.com.pl